Historie

flagge

Empire of Japan

Bündnisdetails

Mitgliedsname Status Mitglied seit Mitglied bis
Aligrania Exitus 16.10.2019 21:02 26.10.2019 00:00
Nubian States Exitus 08.10.2019 19:37 28.10.2019 00:00
Transcaucasia Exitus 24.09.2019 00:31 29.01.2020 00:00
Afghan State Exitus 21.09.2019 00:39 27.12.2019 00:00
Kazakh State Exitus 18.09.2019 00:23 04.01.2020 00:00
Mengjiang Exitus 06.09.2019 00:25 03.12.2019 00:00
Manchukuo Exitus 01.09.2019 00:22 31.01.2020 00:00
Nippon Exitus 31.07.2019 04:25 10.12.2019 00:00